Mgr. Filip Hrbáček, Ph.D.

Disertační práce

Current changes of active layer thermal regime and thickness on James Ross Island, Antarctic Peninsula

Current changes of active layer thermal regime and thickness on James Ross Island, Antarctic Peninsula
Anotace:
Cílem disertační práce je analýza variability termálního režimu a mocnosti aktivní vrstvy na 4 lokalitách na ostrově Jamese Rosse ve východní části Antarktického poloostrova v období 2011 až 2016 a jejich porovnání v rámci Antarktického poloostrova. K dosažení cílů disertační práce byla studována čtyři hlavní témata: a) Analýza variability teploty vzduchu a termálního režimu půdy v období 2011 až 2016 …více
Abstract:
The aim of the thesis is to analyse the variability of active layer thermal regime and active layer thickness at 4 study sites on James Ross Island, eastern Antarctic Peninsula in period 2011 to 2016 and compare them with the sites within the Antarctic Peninsula region. To reach this goal, four topics were defined: a) Analysis of the variability of air and ground thermal regime in period 2011–2016 …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
  • Oponent: Assoc. Prof. Mauro Guglielmin, RNDr. Jan Šafanda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Geografie (čtyřleté) / Fyzická geografie