Theses 

The Translation of Selected Texts Related to Sport Psychology with Commentary and Glossary – Aneta TRPÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Aneta TRPÁKOVÁ

Bakalářská práce

The Translation of Selected Texts Related to Sport Psychology with Commentary and Glossary

The Translation of Selected Texts Related to Sport Psychology with Commentary and Glossary

Abstract: Bachelor thesis deals with the theory and praxis of translation. Theoretical part presents the theory of translation, the task of translator, translation methods and procedures. Several functional styles are also explained in this part. Practical part deals with the translation of 5 selected texts. Each text is supported by the commentary and glossary.

Abstract: Bakalářská práce se zabývá teorií a praxí překladu. Teoretická část popisuje teorii překladu, úkol překladatele a překladatelské postupy a procedury. V této části jsou také popsány funkční styly. Praktické část zahrnuje překlad 5 vybraných textů, které jsou obohaceny o komentáře a glosáře.

Keywords: překlad, teorie překladu, úkol překladatele, překladatelské postupy, překladatelské procedury, funkční styl

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ivan Matta

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=44997 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

TRPÁKOVÁ, Aneta. The Translation of Selected Texts Related to Sport Psychology with Commentary and Glossary. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 22:43, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz