Bc. Eva Slobodníková

Bakalářská práce

Specifika marketigu neziskové organizace

The marketing specificities of a non-profit organization
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou využití marketingu v neziskových organizacích. Teoretická část práce seznamuje čtenáře se základními problémovými oblastmi – definuje neziskový sektor, pojem marketing a specifika využití marketingu ve veřejném sektoru a zabývá se tvorbou marketingové strategie neziskové organizace. Praktická část je věnována konkrétní neziskové organizaci – občanskému sdružení …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on marketing usage in non-profit associations. The theoretical part of the thesis introduces the basic problem areas – defines the nonprofit sector, the marketing concept and the specifics of marketing usage in general public sector and considers of marketing strategy of a nonprofit organization. The practical is devoted to a extensional nonprofit association - civil …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Urbánek
  • Oponent: Ing. Adam Šoukal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting