Bc. Robert Krátký

Diplomová práce

War, Humanity, and Nature in The Thin Red Line by Terrence Malick

War, Humanity, and Nature in The Thin Red Line by Terrence Malick
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá kritickým přijetím a porozuměním třem hlavním motivům ve filmu Tenká červená linie Terrence Malicka: válka, lidskost a příroda -- a způsobem, jakým s nimi režisér pracuje. Hlavním cílem je interpretovat film s ohledem na tyto tři motivy a poskytnout jasně formulovanou kritiku Malickova záměru a jeho uměleckého zpracování.
Abstract:
This thesis explores the critical reception and understanding of the three main motifs of The Thin Red Line by Terrence Malick: war, humanity, and nature -- and the way the director works with them. The chief aim is to interpret the film with regard to these three themes, and to offer a clearly articulated critique of Malick’s intent and its artistic realization.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.