Bc. Robert Krátký

Master's thesis

War, Humanity, and Nature in The Thin Red Line by Terrence Malick

War, Humanity, and Nature in The Thin Red Line by Terrence Malick
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá kritickým přijetím a porozuměním třem hlavním motivům ve filmu Tenká červená linie Terrence Malicka: válka, lidskost a příroda -- a způsobem, jakým s nimi režisér pracuje. Hlavním cílem je interpretovat film s ohledem na tyto tři motivy a poskytnout jasně formulovanou kritiku Malickova záměru a jeho uměleckého zpracování.
Abstract:
This thesis explores the critical reception and understanding of the three main motifs of The Thin Red Line by Terrence Malick: war, humanity, and nature -- and the way the director works with them. The chief aim is to interpret the film with regard to these three themes, and to offer a clearly articulated critique of Malick’s intent and its artistic realization.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2017
  • Supervisor: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Reader: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Philology / English Language and Literature

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.