Mgr. Eliška Čechová, Ph.D.

Rigorózní práce

Odstranění estrogenů v různých čisticích procesech

Removal of estrogens in different treatment processes
Anotace:
V této práci byly zjištovány hladiny estrogenních hormonů v přítocích a odtocích ze dvou různých typů čistíren odpadních vod (ČOV) – konvenčních, tj. mechanicko-biologických, a kořenových. Dále byly testovány dvě techniky k simulaci dalšího čisticího kroku ČOV – odstranění estrogenů pomocí nanočástic železa (nZVI) a ferátů. K extrakci a prekoncentraci byla použita metoda extrakce na tuhou fázi (SPE …více
Abstract:
The levels of five estrogenic hormones in influents and effluents from two different types of wastewater treatment plants (WWTPs) – conventional, i.e. mechanical-biological WWTPs and constructed wetlands (CWs) – were investigated in this study. Additionaly, two different removal technologies were applied to WWTP effluent in order to simulate the next step of WWTP purification – treatment with zerovalent …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 12. 2013
  • Oponent: Mgr. Jaromír Literák, Ph.D., doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta