Marek KUDR

Diplomová práce

Validita měření kostní hmoty metodou bioelektrické impedance u studentů tělesné výchovy

Validity of bone mass measurement by bioelectric impedance in physical education students
Anotace:
Měření obsahu minerálů v kostech, je využíváno pro odhalení řady chronických onemocnění pohybového aparátu, jako je například osteoporóza a je také nedílnou součástí v oblastech, zabývající se zdravotní stránkou sportu. Pro měření obsahu minerálů v kostech je však využívána řada metod a přístrojů s rozdílnou přesností měření. Hlavním cílem této diplomové práce je určit kriteriální validitu hodnoty …více
Abstract:
Measurement of bone mineral content is used to detect a number of chronic musculoskeletal diseases, such as osteoporosis, and is also an integral part of the health-related areas of sport. A number of methods and instruments with different measurement accuracy are used to measure the bone mineral content. The main aim of this thesis is to determine the criterion validity of bone mineral value, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUDR, Marek. Validita měření kostní hmoty metodou bioelektrické impedance u studentů tělesné výchovy. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport - Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ

Práce na příbuzné téma