Bc. Richard Král

Diplomová práce

Analýza a návrh CRM systému v podniku

Analysis and Proposal of CRM System in a Company
Anotace:
Diplomová práce se věnuje rozboru pojmu CRM (Customer Relationship Management). Řízení vztahů se zákazníky je součástí strategie a podnikové kultury. K prvkům ovlivňující CRM patří lidé, procesy, informační a komunikační technologie a data. Implementace CRM přináší konkurenční výhodu a snížení provozních nákladů. Trendem na trhu CRM aplikací je model SaaS (Service as a Service). Model ITIL nabízí mnoho …více
Abstract:
The dissertation devote to analysis a definition of CRM (Customer Relationship Management). Customer Relationship Management is part of a corporate strategy and culture. To the elements, Chat affecting CRM, belong people, processes, information and communication technology and data. Implementation of CRM delivers a competitive advantage and reduce operational costs. A market trend of CRM applications …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Jiří Jelínek
  • Oponent: Ing. Petr Červinka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS