Mgr. Jakub Kmeť

Bakalářská práce

Regionálna politika v Trenčianskom samosprávnom kraji v rokoch 2005 - 2009

Regional politics and policy of Trenčín self-governing region in 2005 - 2009
Abstract:
This bachelor´s thesis was concerned with regional politics in the Trencin municipality during the electoral period of 2005-2009. The goal of this paper was to assess the reasonability of this regional political arena, based on the manner it conducts its newly acquired competences. The thesis analyzes the elections into the municipal elected bodies in 2005 and 2009, with emphasis on coalition formation …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberala regionálnou politikou v Trenčianskom samosprávnom kraji vo volebnom období 2005-2009. Cieľom tejto práce bola snaha preskúmať opodstatnenie regionálnej volebnej arény na základe výkonu nových právomocí jej zvereným. Práca analyzuje voľby do orgánov kraja v rokoch 2005 a 2009, v rámci ktorých sa venuje aj formovaní vládnej koalície. Práca predovšetkým hodnotí priebeh volebného …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Peter Spáč, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie

Práce na příbuzné téma