Mgr. Jakub Kmeť

Bachelor's thesis

Regionálna politika v Trenčianskom samosprávnom kraji v rokoch 2005 - 2009

Regional politics and policy of Trenčín self-governing region in 2005 - 2009
Abstract:
This bachelor´s thesis was concerned with regional politics in the Trencin municipality during the electoral period of 2005-2009. The goal of this paper was to assess the reasonability of this regional political arena, based on the manner it conducts its newly acquired competences. The thesis analyzes the elections into the municipal elected bodies in 2005 and 2009, with emphasis on coalition formation …more
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberala regionálnou politikou v Trenčianskom samosprávnom kraji vo volebnom období 2005-2009. Cieľom tejto práce bola snaha preskúmať opodstatnenie regionálnej volebnej arény na základe výkonu nových právomocí jej zvereným. Práca analyzuje voľby do orgánov kraja v rokoch 2005 a 2009, v rámci ktorých sa venuje aj formovaní vládnej koalície. Práca predovšetkým hodnotí priebeh volebného …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2010
  • Supervisor: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Peter Spáč, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Political Science / Political Science

Theses on a related topic