Bc. et Bc. Hana Cejpková

Bakalářská práce

Tradice a zvyky v obci Pyšel jako inspirace pro činnosti v mateřské škole

Traditions and customs in the town of Pyšel as inspiration for kindergarten activities
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na tradice v obci Pyšel, které mi sloužily jako inspirace pro dramatické, pohybové, hudební a výtvarné činnosti v mateřské škole. Teoretická část je věnována jednotlivým výchovám, konkrétně výchově dramatické, tělesné, hudební a výtvarné. V jednotlivých kapitolách seznamuji čtenáře se základní charakteristikou a metodami těchto výchov. Rovněž se zabývám vztahem RVP PV k …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the tradition in the village Pyšel whichserved me as an inspiration for the drama, physical education, music and art activities in the kindergarten. The theoretical part is devoted to individual types of education, namely education of drama, sport, music and art. In each chapter the reader is introduced to the basic characteristics and methods of these subjects. I also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy