Bc. Miroslav Rautenkranc

Bakalářská práce

Měření kvality vývoje vybraných zemí pro potřeby orientace firem v mezinárodním obchodě

Measuring the quality of development in selected countries in international trade
Anotace:
Bakalářská práce se bude věnovat měření kvality vývoje vybraných zemí pro po- třeby orientace firem v mezinárodním obchodě. V první části se budu věnovat vý- voji klasických charakteristik jako je HDP, inflace, nezaměstnanost a otevřenost ekonomiky ve vybraných analyzovaných zemích. Zhodnocení kvality makroekonomic- kých ukazatelů a národní konkurence schopnosti - INPUT a OUTPUT. Analytické poznatky …více
Abstract:
Bachelor thesis will focus on measuring the quality of development in selected countries for the purpose of orientation of companies in international trade. The first part will discuss the development of the classic characteristics such as GDP, inflation, unemployment and economic openness in selected countries analyzed. Evaluation of the quality of macroeconomic and national competitiveness - INPUT …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.
  • Oponent: Ing. Ludvík Filip

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance