Bc. Miroslav Rautenkranc

Bachelor's thesis

Měření kvality vývoje vybraných zemí pro potřeby orientace firem v mezinárodním obchodě

Measuring the quality of development in selected countries in international trade
Abstract:
Bakalářská práce se bude věnovat měření kvality vývoje vybraných zemí pro po- třeby orientace firem v mezinárodním obchodě. V první části se budu věnovat vý- voji klasických charakteristik jako je HDP, inflace, nezaměstnanost a otevřenost ekonomiky ve vybraných analyzovaných zemích. Zhodnocení kvality makroekonomic- kých ukazatelů a národní konkurence schopnosti - INPUT a OUTPUT. Analytické poznatky …more
Abstract:
Bachelor thesis will focus on measuring the quality of development in selected countries for the purpose of orientation of companies in international trade. The first part will discuss the development of the classic characteristics such as GDP, inflation, unemployment and economic openness in selected countries analyzed. Evaluation of the quality of macroeconomic and national competitiveness - INPUT …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.
  • Reader: Ing. Ludvík Filip

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní