Oleksandr Petronyuk

Diplomová práce

Řešení Business Intelligence v oblastí Vysokého školství na základě modelu MBI

Business Intelligence solution in higher education area based on MBI model
Anotace:
Diplomová práce představuje řešení Business Intelligence v oblasti vysokého školství. Toto řešení zahrnuje návrh vybraných úloh, metrik, dimenzí a analytických aplikací s využitím metodiky MBI. Dílčím cílem je shrnutí praktických poznatků získaných z praktického BI projektů realizovaného v oblasti vysokého školství ve společnosti IBM. Pro dosážení stanovených cílů se využijí poznatky z praxe. Tyto …více
Abstract:
The thesis presents a Business Intelligence solution in higher education area. The solution is comprised of the design and implementation of representative tasks, metrics, dimensions and analytical applications with the use of MBI methods. The sub-goal is to summarize knowledge gained by the BI project implemented in higher education area by IBM Corporation. A Hands-on knowledge was used to achieve …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedoucí: Jan Pour
  • Oponent: Petr Pražský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/43875