Bc. Jiří Husička

Diplomová práce

Nákupní centra v Evropě a České republice

Shopping centres in Europe and in the Czech Republic
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Nákupní centra v Evropě a České republice“ je analyzovat situaci nákupních center v Evropě a České republice. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy, specifikovány nákupní centra a jejich vývoj. Následně je zaměřená na řízení a marketing nákupních center. Druhá část práce je zaměřena na analýzu současného stavu nákupních center v České republice. Poté je s pomocí …více
Abstract:
The subject of the thesis "Shopping Centers in Europe and in the Czech Republic" is to analyze the situation of shopping centers in Europe and in the Czech Republic. The first part explains the basic concepts, specifies shopping centers and their development. Subsequently, it focuses on the management and marketing of shopping centers. The second part of the thesis is focused on the analysis of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zdeněk Šilhan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa