Mikuláš Kvapil

Diplomová práce

Preference šikmosti

Skewness Preference
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou chování sázejících na koňských dostizích. Cílem práce je otestovat hypotézu, že sázející preferují šikmost a jsou averzní vůči riziku. V práci je využita metoda empirického sběru dat z koňských dostihů v České republice a jejich následného testování pomocí regresního modelu. Testování prezentovaného modelu nepotvrdilo hypotézu o preferenci šikmosti v případě sázek …více
Abstract:
The diploma thesis is concerned with analysis of behavior of bettors on horse races. The aim is to test the hypothesis that bettors prefer skewness and they are risk averse. In the thesis is used the method of empirical data collection of horse racing in the Czech Republic and their subsequent testing using a regression model. The testing of the presented model did not confirm the hypothesis of skewness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedoucí: Miroslav Svoboda
  • Oponent: Dušan Tříska

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/42446

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomická analýza

Práce na příbuzné téma