Samuel Scheier

Master's thesis

Social Determinants of Health and Economy: the Global Financial Crisis 2007/08 and its impact on well-being of Europeans

Sociální determinanty zdraví a ekonomiky: Globální finanční krize 2007/08 a její dopad na blahobyt Evropanů
Abstract:
Cíl Cílem této studie bylo zjistit vliv nedávné hospodářské krize 2007/2008 na subjektivní pocit blahobytu a zdravotní stav ve třinácti evropských zemích. Metody V databázi European Social Survey (ESS) byli vyhledány ukazatelé relevantní pro individuální zdraví a blahobyt , v databázi Eurostat relevantní ekonomická data. Byly vybrány zastupující sociální determinanty, mezi jinými vzdělávání, bydlení …more
Abstract:
Objective Objective of this study was to investigate the impact of the recent economic crisis of 2007/2008 on the subjective well-being and health status in thirteen European countries. Methods The European Social Survey (ESS) database was searched for individual health and wellbeing indicators and the database of the European Commission Eurostat for economic indicators. Data representing social determinants …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 2. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 9. 2014
  • Supervisor: Ludmila Štěrbová
  • Reader: Nils Mevenkamp

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/43826