Bc. Hana SOUKUPOVÁ

Master's thesis

Prevence poranění v souvislosti s pády obyvatel Domova pro seniory.

Injury prevention related to falls of the residents of Home for the elderly.
Anotácia:
Základním záměrem diplomové práce bylo zjištění, do jaké míry jsou všeobecné sestry schopny zajistit prevenci poranění v souvislosti s pády u seniorů. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a na část empirickou. Teoretická část se skládá ze čtyř kapitol. Empirická část diplomové práce je vedena kvalitativní výzkumnou metodou. Ke sběru dat byl použit polostrukturovaný rozhovor se seniory i …viac
Anotácia:
částečnou úhradu.
Abstract:
The diploma thesis is structured into a theoretical part and an empirical part. The theoretical part consists of four chapters. The empirical part of the diploma thesis is based on qualitative research. The data were collected via semi-structured interviews with the senior citizens and the nurses. The replies were processed into clearly arranged charts and categories with brief descriptions. Another …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2015
Zverejniť od: 13. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: PhDr. Mgr. Marie Trešlová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOUKUPOVÁ, Hana. Prevence poranění v souvislosti s pády obyvatel Domova pro seniory.. Č. Budějovice, 2015. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.8.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 13. 8. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses nuj759 nuj759/2
13. 8. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
13. 8. 2015
Bulanova, L.
14. 8. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.