Bc. Pavel Musiol

Diplomová práce

The Factors Motivating Adult Professionals to Choose Private Tutoring in English

The Factors Motivating Adult Professionals to Choose Private Tutoring in English
Anotace:
Tato studie se zabývá motivujícími faktory, které ovlivňují rozhodování dospělých lidí zúčastnit se soukromé jazykové výuky. Toto téma bylo zkoumáno prostřednictvím kvalitativní metody zakotvené teorie. Data k analýze byla získána prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru provedeném s osmi respondenty, vybranými prostřednictvím metody homogenního vzorkování. Ve výpovědích respondentů se často zrcadlí …více
Abstract:
The study deals with the motivating factors influencing the decision of adult people to engage in private language education. The issue was studied via the qualitative method of the grounded theory. The data were gathered via semi-structured interviews with eight respondents selected by the homogenous sampling method. Their responses frequently reflect their experience with the mainstream educations …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. František Tůma, Ph.D.
  • Oponent: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta