Mgr. Klára Cabáková

Diplomová práce

Zařazení ukázek z literatury pro děti a mládež do vybraných učebnic češtiny pro 1. stupeň ZŠ

The inclusion of art literature for children and youth into the selected textbooks of Czech language at primary school
Anotace:
Diplomová práce navazuje na práci B. Vaverkové z roku 2013. Pozornost je zaměřena na četnost ukázek z umělecké literatury pro děti a mládež v současných učebnicích českého jazyka pro 2.–5. ročník. Zkoumaný vzorek tvoří učebnice češtiny ze čtyř nakladatelství: Nová škola, s.r.o., Alter, Prodos a Hanami (všechny učebnice jsou zpracovány podle RVP ZV). Práce je zaměřena jednak na četnost zařazení ukázek …více
Abstract:
Diploma thesis is a follow up of B. Vaverkova’s thesis from 2013. The main focus is put on the occurrence of literature for children and youth in currently used Czech language school books for 2.-5.grade. The selected sample is made of school books published by these four publishers: Nová škola, s.r.o., Alter, Prodos and Hanami. The thesis deals with literature samples, occurrence of prose and both …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta