Theses 

Nejčastější příčiny mentální retardace z hlediska doby vzniku – Pavlína JASENSKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy a španělská filologie

Pavlína JASENSKÁ

Bakalářská práce

Nejčastější příčiny mentální retardace z hlediska doby vzniku

The most common causes of mental retardation in terms of time

Anotace: Bakalářská práce pojednává o mentální retardaci a jejích příčinách. Přehled teoretických poznatků obsahuje vymezení pojmu mentální retardace, definici, periodizaci vývoje přístupu společnosti k lidem s postižením, klasifikaci podle inteligenčního kvocientu a z hlediska závažnosti, a především etiologii z hlediska doby vzniku, tzn. příčiny prenatální, perinatální a postnatální. Cílem výzkumného šetření v praktické části bylo zjistit povědomí společnosti o mentální retardaci a o jejích příčinách. Zajímalo mě, jak se lidé staví k lidem s tímto postižením a jaké pocity v nich tito lidé vzbuzují.

Abstract: This paper deals with mental retardation and its causes. The review of theoretical foundings defines the mental retardation and presents a periodisation of society attitudes towards people with disabilities, a classification according to the intelligence quotient, and above all the etiology according to the time of the origin of this disability - its prenatal, perinatal and postnatal causes. The objective of the investigation in the practical part of the paper was to find out people´s general knowledge about the mental retardation and its causes, their attitudes towards disabled people and their feelings towards them.

Klíčová slova: mentální retardace, oligofrenie, demence, inteligenční kvocient, klasifikace MR, etiologie, příčiny prenatální, perinatální a postnatální

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2012
  • Zveřejnit od: 20. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 6. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

JASENSKÁ, Pavlína. Nejčastější příčiny mentální retardace z hlediska doby vzniku. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 05:21, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz