Bc. Magdaléna Vrbová

Diplomová práce

Osobnostné charakteristiky dospievajúcich s výskytom sebapoškozujúceho správania

The Personality Characteristics of Adolescents with Self-Harming Behavior
Abstract:
The objective of hereby presented thesis was to analyze the linkage between adolescents´ self- harming behavior and personality traits (neuroticism, extraversion, psychoticism). Thesis was based on data obtained from the study which was realized as a part of the research MUNI/A/0887/2012 Verifying the psychometric properties of diagnostic tools for screening the incidence and forms of self-harm among …více
Abstract:
Cieľom predkladanej diplomovej práce bolo analyzovať súvislosť sebapoškodzujúceho sa chovanie u dospievajúcich a vybraných rysov osobnosti (neuroticizmus, extraverzia, psychoticizmus). Diplomová práca bola realizovaná na základe dát získaných z výskumu realizovanom ako súčasť výskumného zámeru MUNI/A/0887/2012 Ověření psychometrických vlastností diagnostických nástrojů pro screening výskytu a forem …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma