Pavel Skalický

Diplomová práce

Datová kvalita řešení BI & Master Data Management

Data quality solution of BI & Master Data Management
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem householdingu. Householding je specifickou oblastí řešení datové kvality a je dále provázán s disciplínami Master Data Management, Customer Data Integration a dalšími. Jedná se o proces rozpoznávání ekonomicky významných skupin subjektů, kterých se využívá zejména v marketingu a risk managementu. Cílem diplomové práce bylo vytvoření uceleného pohledu na householding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 8. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2007
  • Vedoucí: David Slánský
  • Oponent: Jan Pour

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/68485