Mgr. Anna Bisová

Diplomová práce

Smysl života a životní spokojenost v období vynořující se dospělosti

The meaningfulness in life and life satisfaction in the emerging adulthood
Anotace:
V této studii jsme se zabývali smyslem života a životní spokojeností u mladých pracujících a studentů. Zaměřili jsme se také na zdroje, které přináší mladým lidem v životě smysl a na spokojenost v deseti životních doménách. Naším cílem bylo rovněž odhalit souvislosti mezi životním smyslem a životní spokojeností. Soubor tvořilo 335 respondentů ve věku 19–26 let (70,7 % žen). V oblasti zaměstnání byly …více
Abstract:
This thesis focuses on meaning in life and life satisfaction in students and young working adults. We also dealt with sources of meaning in life and satisfaction in 10 life domains.Our aim was also to find out the links between meaning in life and life satisfaction and also the domain satisfactions. Our sample consists of 335 respondents aged 19–26 (70.7 % women). There were four groups according to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta