Olha Fedoronchuk

Diplomová práce

Internationalization of online service providers: network perspective

Internationalization of online service providers: network perspective
Anotace:
Studie zkoumá proces internacionalizace poskytovatelů online služeb z hlediska sítě. Poskytovatelé online služeb závisí na digitálním doručování přes internet, takže internacionalizace probíhá rychleji než tradiční firmy. Literatura popisuje takový jev jako „narozený globální“ také znamená, že OSP mohou snadno překonat geografické hranice. Síťová teorie zdůrazňovala důležitost již existujících znalostí …více
Abstract:
The study examines the internationalization process of online service providers in terms of network. Online service providers (OSPs) depend on digital delivery over the internet, thus, undertaking internationalization faster than traditional firms. The literature describes such phenomenon as ‘born global’ also means that OSPs can overcome geographical borders easily. Network theory emphasized the importance …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2020
  • Vedoucí: Ludmila Štěrbová
  • Oponent: Minnie Kontkanen Kontkanen

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81589