Bc. Tomáš Malinka

Diplomová práce

Technologické aspekty provozu speciální městské dopravní služby

Technological Aspects of Operating of Special Urban Transportation Service
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou provozních aspektů speciální městské dopravní služby, která je určena převážně pro přepravu osob s omezenými schopnostmi pohybu nebo orientace. Práce se dále zabývá návrhem provozních, optimalizačních a organizačních změn speciální městské dopravní služby v Pardubicích. Autor tyto návrhy nakonec hodnotí pomocí technologických a ekonomických ukazatelů. Diplomová práce …více
Abstract:
The thesis analyses technological aspects of operating of special urban transport service. This service is used by people with reduced mobility (disabled people on wheel chair and others). The thesis solves optimization of operating special transport service in Pardubice. The author of thesis summarizes results by technological and economic indexes. This thesis was created within SGS project.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Malinka, Tomáš. Technologické aspekty provozu speciální městské dopravní služby. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy