Zuzana Hostacna

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Financování nestátní neziskové organizace Junáka – českého skauta, z. s.

Anotace:
Absolventská práce se zabývá neziskovým sektorem, konkrétně je zaměřena na problematiku financování nestátních neziskových organizací. V teoretické části jsou popsány nejprve obecné možnosti financování neziskových organizací, dále se zabývá financováním spolku Junák – český skaut, z. s. Této účetní jednotce, přesněji jeho pobočnému spolku se práce věnuje i v části praktické. Zde je rozebrána příprava …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. et Ing. Denisa Chlustinová, DiS.
  • Oponent: Bc. Matyáš Kabeš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

VOŠES A SPŠPT

vyšší odborný program:
Účetnictví a finance

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.