Zuzana Hostacna

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Financování nestátní neziskové organizace Junáka – českého skauta, z. s.

Abstract:
Absolventská práce se zabývá neziskovým sektorem, konkrétně je zaměřena na problematiku financování nestátních neziskových organizací. V teoretické části jsou popsány nejprve obecné možnosti financování neziskových organizací, dále se zabývá financováním spolku Junák – český skaut, z. s. Této účetní jednotce, přesněji jeho pobočnému spolku se práce věnuje i v části praktické. Zde je rozebrána příprava …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. et Ing. Denisa Chlustinová, DiS.
  • Reader: Bc. Matyáš Kabeš

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

VOŠES A SPŠPT

vyšší odborný program:
Účetnictví a finance

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.