Theses 

Postavení interního auditu v organizaci – Bc. Alena Folková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. Alena Folková

Diplomová práce

Postavení interního auditu v organizaci

The internal Audit in the Organization

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou interního auditu v organizaci. Zpracovávané téma představuje významný přínos týkající se činnosti a postavení interního auditora v podniku. V diplomové práci jsou shromážděny a analyzovány dostupné informace o interním auditu, právní úpravě, historii, institucích interního auditu, jeho principech, metodice a postupech. Cílem DP je ověření možností zdokonalování procesů v organizaci na základě prováděného interního auditu a vyhodnocení vlivu interního auditu na fungování organizace.

Abstract: Diploma thesis deals with the issue of an internal audit in an organization. The theme is an important contribution to the activities and the position of an internal auditor in a company. In this thesis, there are collected and analysed available information about internal audit legislation, history, institutions of an internal audit, its principles, methodology and procedures. The aim of the work is to verify the possibility of an improvement of processes in an organization based on the performed internal audit and evaluate the impact of the internal audit on the running of the organisation.

Klíčová slova: interní audit, externí audit, etický kodex, nezávislost, objektivita, standardy, vnitřní kontrola, Internal audit, external audit, Code of Ethics, independence, objectivity, standards, internal control

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Oponent: Ing. Petr Mach

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 10:00, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz