Mgr. Kristina Perná

Diplomová práce

Život a postavení učitelů primárního vzdělávání za první Československé republiky a jejich komparace se současností

Life and status of primary education teachers during the first Czechoslovak Republic and their comparison with the present
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou primárního školství meziválečného Československa a životem a postavení učitelů působících v primárním vzdělávání v období první republiky. Popisuje stav primárního školství v první republice a reformní snahy pedagogů o jeho změnu. Přibližuje životní podmínky prvorepublikového primárního učitele, problematiku jeho vzdělání a povinností. Dále je meziválečné primární …více
Abstract:
The thesis addresses the issue of primary education in interwar Czechoslovakia and the life and position of teachers working in primary education during the First Republic. It describes the state of primary education in the First Republic and the reform efforts of teachers to change it. It presents the living conditions of the first republican primary teacher, the issues of his education and his duties …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. František Čapka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta