Bc. Maroš Džoganík

Bachelor's thesis

Informační systém pro základní a střední školy

Information System for Elementary and Secondary Schools
Abstract:
The aim of the thesis is the analysis, design and partial implementation of information system for primary and secondary schools. Introduction will contain description of the problem about information systems implementation in schools. The following section describes the detailed requirements analysis. In the chapter analysis and design using CASE tools will be created class diagram, ERD and use case …viac
Abstract:
Cieľom BP je analýza, návrh a čiastočná implementácia informačného systému pre základné a stredné školy. Úvod bude tvoriť popis problematiky nasadzovania informačných systémov na školách. V nasledujúcej časti bude popísaná detailná analýza požiadavkov. V kapitole analýza a návrh za použitia CASE nástrojov bude vytvorený diagram tried, ERD a metodicky popísaný návrh častí systému. Záver práce bude obsahovať …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedúci: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky