Theses 

Mateřská a rodičovská dovolená – Bc. Tomáš Hejný

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tomáš Hejný

Bakalářská práce

Mateřská a rodičovská dovolená

Maternity Leave and Parental Leave

Anotace: Základem této práce je bližší seznámení s instituty mateřské a rodičovské dovolené z pohledu pracovního práva. Ochrana zaměstnankyně v těhotenství a mateřství, možnosti čerpání mateřské a rodičovské dovolené, ale i práva a povinnosti zaměstnavatele s tímto související tvoří podstatnou část práce. Čtenář je seznamován i s právní úpravou situací, které mohou v souvislosti s narozením a výchovou dítěte nastat

Abstract: This thesis is based on closer view on maternity and parental leave from the labor law`s perspective. The female employee`s protection in pregnancy and motherhood, the possibilities of taking maternity and parental leave, on the other hand the rights and duties of the employer related thereto, make a substantial part of this thesis. The reader is acquainted with the legislation of situation, which can appear, when the child is born or raised.

Klíčová slova: mateřská dovolená, rodičovská dovolená, ochrana zaměstnankyně, zaměstnanec, zaměstnavatel, maternity leave, parental leave, protection of the female employee, employee, employer

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 1. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Jana Komendová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 06:53, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz