Bc. Lada Šnejdrlová

Bachelor's thesis

Reflection of Depression in Jack London´s works

Reflection of depression in Jack London´s works
Abstract:
This paper deals with the question of presence of depression in Jack London´s life and his works. It concentrates on the semi-autobiographical work called Martin Eden and autobiographical work called John Barleycorn. These books served for the analysis of depressive feelings and depressing events occurring in author´s life. After reading carefully these books which reflect different periods of London …more
Abstract:
Tato práce se zabývá otázkou existence deprese v životě Jacka Londona. Čerpá z autobiografických děl Martin Eden a Démon Alkohol. Knihy posloužily k analýze přítomnosti depresivních pocitů a deprimujících událostí v autorově životě. Po pozorném přečtení těchto knih, které odrážejí rozdílná období v životě Londona, a po studiu životopisných děl o něm, je zřejmé, že London trpěl depresí, která ovlivnila …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2012
  • Supervisor: Daniel Paul Sampey, MFA

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Šnejdrlová, Lada. Reflection of Depression in Jack London´s works. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická