Bc. Kateřina Kocourková

Diplomová práce

Reflection of Working-class Poverty in Catherine Cookson's Novels

Reflection of Working-class Poverty in Catherine Cookson's Novels
Anotace:
Cílem této diplomové práce je určit, jestli chudoba a její vylíčení v díle Catherine Cookson je autentická a založená na faktech nebo zdali ji lze připsat její představivosti ve snaze zvýšit dramatičnost. Tato práce se soustředí na chudobu dělnické třídy a její rysy v díle Catherine Cookson: Kate Hanigan, Pastorova Dcera, a The Tinker’s Girl. Práce se též soustředí na ženské hrdinky, jejich postavení …více
Abstract:
The aim of this thesis is to determine whether the poverty and its account in Catherine Cookson’s work is authentic and based on reality or whether it may be ascribed to her imagination in an attempt for heightened drama. The thesis deals with poverty of working class people and its signs in the novels Kate Hanigan, The Dwelling Place, The Parson’s Daughter, and The Tinker’s Girl. The work also focuses …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 7. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/coerv/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 8. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Radek Glabazňa, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marie Crhová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Angličtina (jednooborové)