Anushka Gambhir

Bakalářská práce

Social Media and Documentary Photography

Sociální Média A Dokumentární Fotografie

Anotace:
In recent decades, one can observe a crisis in documentary photography with a spreading distrust regarding the truth claim and indexicality of photography and major skepticism about its ability to depict reality with relative objectivity. In response several attempts have been made, in both theory and practice, to resolve or overcome such a crisis. One of these attempts is Mette Sandbye’s introduction …více
Abstract:
V posledních desetiletích můžeme pozorovat krizi dokumentární fotografie, kdy se šíří nedůvěra k pravdivosti a indexovosti fotografie a velká skepse k její schopnosti relativně objektivně zobrazovat realitu. V reakci na to bylo učiněno několik teoretických i praktických pokusů o řešení nebo překonání této krize. Jedním z těchto pokusů je představení koncepce Mette Sandbyeové - Nové směsi. Tato koncepce …více
 

Klíčová slova

sociální média

Klíčová slova

autenticita (filozofie)

Klíčová slova

občanská žurnalistika

Klíčová slova

dokumentární fotografie
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2022
  • Vedoucí: Michal ŠIMŮNEK
  • Oponent: Tomáš DVOŘÁK

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 10. 2022 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna