Bc. Lucie Bradáčová

Diplomová práce

Současná situace na trhu sociálních služeb se zaměřením na domovy se zvláštním režimem

The present situation in the social services market focusing on homes with special regime
Anotace:
Teoretická část se zabývá základními poznatky z vybrané oblasti sociálních služeb na základě prostudování českých a zahraničních zdrojů. Věnuje se podrobné specifikaci cílové skupiny domovů se zvláštním režimem, podmínkám poskytování sociálních služeb, právům a povinnostem poskytovatelů zařízení těchto domovů. V praktické části je věnována pozornost prezentování výsledků dotazníkového šetření a testování …více
Abstract:
The theoretical part deals with basic knowledge from the selected area of social services based on the study of Czech and foreign sources. It deals with the detailed specification of the target group of homes with a special regime, the conditions of provision of social services, the rights and obligations of providers of the facilities of these homes. In the practical part attention is paid to presenting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta