Bc. Karel Hurt, DiS.

Bachelor's thesis

Etika ve finančním sektoru

Ethics in financial bussines
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o roli etiky v bankovním sektoru a zaměřuje se na etické přístupy osobních bankéřů při nabízení finančních produktů. Dále se zabývá etickými kodexy, které regulují nad zákonnou povinnost činnost zaměstnanců s důrazem na Etický kodex České bankovní asociace. Praktická část analyzuje výsledky dotazníkové sondy, která zjišťovala postoje respondentů k etické stánce práce osobních …more
Abstract:
Bachelor´s paper deals with ethics in the banking sector. Thesis is focused on the personal bankers and their ethical approaches when offering financial products. Father away it deals with ethics codes, which regulate over legal duty the work of employees with accent on Ethics code of Czech banking association. Practical part analyses results of questionnaires investigation, which polled the positions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 6. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 9. 2012
  • Supervisor: doc. Ing. Eduard Mazák, CSc.
  • Reader: Ing. Jaromír Řezáč

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS