Mgr. Kateřina Volfová

Master's thesis

Maladie de Crohn – Traduction et analyse du texte spécialisé en médecine

Crohn's Disease - Translation and Analysis of the Text Specialized in Medecine
Abstract:
The aim of the master thesis is to focus on the translation process from the theoretical and practical point of view. It consists of three parts. The first theoretical part deals with the medical language and its main features and shows the differences between the french and the czech. It also deals with the methodology of the medical language translation and it describes briefly its history. The second …more
Abstract:
Magisterská diplomová práce se věnuje překladatelskému procesu z hlediska teoretického a praktického. Skládá se ze tří částí. První teoretická část se zabývá především lékařským jazykem a jeho znaky a ukazuje rozdíly mezi francouzštinou a češtinou, dále se zabývá metodologií překladu lékařského jazyka a stručně popisuje jeho vývoj. Druhou část tvoří překlad vybraných kapitol z knihy Roberta Pierruguese …more
 
 
Language used: French
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2013
  • Supervisor: PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Zuzana Raková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta