Mgr. Naďa Musilová, Ph.D.

Disertační práce

Druhová diverzita monogeneí sladkovodních ryb západní Afriky

Monogenean diversity of freshwater fishes in West Africa
Anotace:
Předmětem výzkumného zájmu předkládané disertační práce bylo studium druhové rozmanitosti monogeneí sladkovodních ryb západní Afriky. Parazitologický výzkum byl prováděn v místě přirozeného výskytu studovaných rybích hostitelů a po dobu jeho trvání (2004 – 2008) bylo kompletnímu parazitologickému vyšetření podrobeno 593 kusů sladkovodních ryb v zastoupení 55 druhů. Přítomnost zástupců třídy Monogenea …více
Anotace:
ontella melanoptera a Tilapia zillii (Cichlidae) – Cichlidogyrus amphoratus a Enterogyrus coronatus. Vysokou prevalenci (téměř 100%) a intenzitu infekce (100 až několik set exemplářů na rybě) vykazovala monogenea rodu Dactylogyrus a Dogielius na hostiteli Labeo coubie, kterému byla věnována významná pozornost v průběhu této studie.
Abstract:
The dissertation thesis is concerned with the species diversification of Monogenea in freshwater fishes in West Africa. The parasitological research was accomplished in the natural habitat of the fish hosts studied. During the research, 593 freshwater fishes of 55 species were remitted to a complete parasitological analysis. The Monogenea were present in almost 58 % of the total number of fishes analyzed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 12. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.
  • Oponent: prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc., RNDr. Marta Špakulová, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta