Miriama Gladišová

Bakalářská práce

Komparace daňového systému České a Slovenské republiky se zaměřením na daň z příjmu fyzických osob

Comparison of tax systems in the Czech and Slovak Republic with a focus on personal income tax
Abstract:
The bachelor thesis "Comparison of tax systems in the Czech and Slovak Republic with a focus on personal income tax" is focused on finding differences in taxation arising from the tax legislation of both countries. The first part deals with the theoretical basis of the tax system, taxes and their features, tax burden and international double taxation of income. The second part analyses the tax systems …více
Abstract:
Bakalárska práca „Komparace daňového systému České a Slovenské republiky se zaměřením na daň z příjmu fyzických osob“ je zameraná na zistenie odlišností v oblasti zdaňovania, vyplývajúcich z daňovej legislatívy oboch štátov. Prvá časť sa venuje teoretickému základu zahŕňajúcemu problematiku daňového systému, daní a ich znakov, daňového zaťaženia a medzinárodného dvojitého zdanenia príjmov. Druhá časť …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Bc. Jana Hvozdenská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Valouch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta