Mgr. Eliška Žilinská

Bachelor's thesis

Mýty a fakta o barokní fuze

Myths and Facts about Baroque Fugue
Anotácia:
Předmětem bakalářské práce Mýty a fakta o barokní fuze je analýza fug Dobře temperovaného klavíru Johanna Sebastiana Bacha. Práce je rozdělena na dvě části – teoretická část a praktická část. V teoretické části je uveden stručný popis a náležitosti barokní fugy, praktická část je pak zcela věnována analýze těchto fug a následně porovnávána s poznatky odborné literatury řešící tuto problematiku. Závěr …viac
Abstract:
The main objective of the thesis Myths and Facts about Baroque Fugue is an analysis of the fugues of Johann Sebastian Bach´s Well - Tempered Clavier. The thesis is divided into two parts – the theoretical part and the practical part. In the theoretical part there is a brief description and particulars of the baroque fugue, the practical part is entirely devoted to the analysis of these fugues and then …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedúci: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
  • Oponent: prof. Michal Košut, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta