Ondřej Vaško

Bachelor's thesis

Finanční krize, její příčiny a důsledky pro podnikání ve vybraném sektoru ekonomiky

Financial crisis, its causes and consequences on business in a selected part of economy
Anotácia:
Tématem této bakalářské práce je finanční krize, její příčiny a důsledky pro podnikání ve vybraném sektoru ekonomiky, kterým je bankovnictví. Práce se zaměřuje a popisuje poslední ekonomickou krizi, která postihla svět. Jsou v ní analyzovány příčiny vzniku krize ve Spojených státech amerických, kterými byly zejména špatné hypotéky a moderní složité finanční instrumenty. Dále je zde podrobně analyzována …viac
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is financial crisis, its causes and consequences in business in a particular field of economy which is banking. The thesis focuses on the last financial crisis which affected the world. It analyses the causes of the crisis in the United States of America which were especially subprime mortgages and modern difficult financial instruments. The causes of european debt …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016
Zverejniť od: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Ing. Arnošt Böhm, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vaško, Ondřej. Finanční krize, její příčiny a důsledky pro podnikání ve vybraném sektoru ekonomiky. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta

Technical University of Liberec

Faculty of Economics

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Business Administration