Michal Keštefran

Bakalářská práce

Faktory ovplyvňujúce výsledný produkt vo vybraných hotelových reštauráciach

Inflectic Factors for the Final Product in the Selected Hotel Restaurants
Abstract:
This bachelor dissertation is to focus on the influence of various factors used in the production process of the product quality in these hotel restaurants.
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá vplyvom jednotlivých faktorov vstupujúcich do výroby na kvalitu výsledného produktu v reštauráciách hotelov.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Petr Studnička, PhD.
  • Oponent: Ing. Zbyněk Vinš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze