Bc. Ivan Kusý

Diplomová práce

Analýza vývoja platobnej bilancie Slovenskej republiky

Analysis of the Balance of Payments of the Slovak Republic
Abstract:
KUSÝ, Ivan, Bc.: Analysis of the Balance of Payments of the Slovak republic. [diploma thesis]. Banking Institute University of Prague, Foreign University Banská Bystrica. Department of Finance, Accounting and Insurance. Supervisor diploma thesis: Ing. Lenka Ostrožlíková. Year of defence:2013. Number pages: 90. The aim of the thesis is to analyze and assess the development of the balance of payments …více
Abstract:
KUSÝ, Ivan, Bc.: Analýza vývoja platobnej bilancie Slovenskej republiky. [ diplomová práca ]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií, účtovníctva a poisťovníctva. Vedúci práce: Ing. Lenka Ostrožlíková. Rok obhajoby: 2013. Počet strán: 90. Cieľom diplomovej práce je analýza a zhodnotenie vývoja platobnej bilancie Slovenskej republiky pred krízou …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Lenka Ostrožlíková
  • Oponent: Ing. Vladimír Šagát, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance