Bc. Vojtěch Šromovský

Master's thesis

Osobnostní rozvoj a jeho vliv v procesu leadershipu

Personal Growth and its Effect in the Process of Leadership
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou osobnostního rozvoje a jeho následného vlivu na proces leadershipu, respektive vedení lidí. Je rozdělena na tři samostatné, nicméně vzájemně obsahově provázané části. V úvodní kapitole, nesoucí název Mysl a její struktura, je čtenář seznámen s lidskou myslí, způsoby uvažování, které jsou pro pochopení všech souvislostí v této práci klíčové. Navazující druhá …viac
Abstract:
This thesis deals with personality development and its consequent impact on the process of leadership. It is divided into three separate but mutually interdependent parts of the content. In the introductory chapter, bearing the name of the Mind and its structure, the reader is familiar with the human mind, ways of thinking, which is to understand all the links in this crucial work. Follow the second …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedúci: Mgr. Markéta Jansová
  • Oponent: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economics and Management / Marketing Communication