Bc. Viktor Harangi

Diplomová práce

Herecká etuda jako nástroj pro srovnání výukových metod ateliérů činoherního herectví na Janáčkově akademii múzických umění

Acting Etude as a Tool for Comparison among Teaching Methods in Acting Classes in Janáček Academy of Music and Perforrming Arts in Brno
Anotace:
Diplomová práce „Herecká etuda jako nástroj pro srovnání výukových metod ateliérů činoherního herectví na Janáčkově akademii múzických umění“ se zabývá subjektivním srovnáním ateliérů činoherního herectví na Janáčkově akademii múzických umění skrze etudu, vymyšlenou na základech vycházejících z výuky a metodiky ateliéru doc. MgA. Lukáše Riegra, Ph.D..
Abstract:
Diploma thesis „ Acting Etude as a Tool for Comparison among Teaching Methods in Acting Classes in Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno” deals with the subjective comparison of Teaching Methods in Acting Classes in Janáček Academy of Music and Performing Arts through etude which is designed on foundation of a teaching method of doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D..
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Ladislav Odrazil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/wopu0/