Václava HORŇÁKOVÁ

Diplomová práce

Barokní sochařská a malířská výzdoba sakrálních staveb na Teplicku.

Didaktický materiál pro výuku na 1. stupni ZŠ

Baroque Sculpture and Painting Decoration of Sacral Edifices in the Teplice Region.
Anotace:
Diplomová práce se věnuje v teoretické části sochařství a malířství jako nedílné součásti barokní sakrální architektury. Mnohotvárný sloh prošel během svého vývoje několika fázemi, na kterých se podílela řada cizích i domácích umělců. Svými prostředky vyjadřuje absolutistickou moc církve a státu, patrnou na stavbách monumentálních i lidových. Ve výběru převážně venkovských kostelů se odráží propojenost …více
Abstract:
The theoretical part of the thesis deals with sculpture and painting as an integral part of baroque sacral architecture. In the course of its development, the manifold baroque style went through many stages, each of them influenced by many foreign and local artists. With its specific means, it expresses the absolutist power of the Church and the State, visible in both monumental and folk edifices. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 12. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Navrátil Aleš
  • Oponent: PhDr. RNDr. Dalibor Hejna

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
http://arl.ujep.cz/