Bc. Michaela Boháčová

Bachelor's thesis

Problémy s výslovností v ruském jazyce u žáků základní školy (na příkladu Základní školy Letovice)

The pronunciation problems of pupils of Russian language at elementary schools (with the case study of the Elementary School in Letovice)
Abstract:
Bakalářská práce „Problémy s výslovností v ruském jazyce u žáků základní školy (na příkladu Základní školy Letovice)“ se věnuje problematice výslovnosti na základních školách. Pro náš výzkum byla vybrána Základní škola v Letovicích. Cílem práce je odhalit to, které jevy v ruském jazyce činí žákům základní školy největší obtíže. Tato bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické …more
Abstract:
The bachelor thesis "The pronunciation problems of pupils of Russian language at elementary schools (with the case study of the Elementary school in Letovice)" is focused on the pronunciation at elementary schools. The Elementary School in Letovice was selected as a model school for our research. The aim of the thesis is to find out which phenomena are causing the biggest issues to pupils of Elementary …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Anastasia Sokolova, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Natalia Naumova

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta