Ondřej Dvorský

Bakalářská práce

Ticketing nástroj v IBM BPM

Ticketing solution in IBM BPM
Anotace:
Cílem této práce je návrh a implementace ticketovacího řešení za pomoci technologie Business Process Management Systems (BPMS), konkrétněji produktu IBM BPM. Práce je členěna do několika částí. Úvodní část se věnuje vysvětlení základních pojmů z této oblasti a vysvětlení základních prvků notace BPMN, s jejíž pomocí jsou podnikové procesy modelovány. Následuje analýza situace na trhu s BPMS technologiemi …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to design and implement ticketing solution with cooperation of technology called Business Process Management System (BPMS), specifically the product IBM BPM. This thesis is divided into several parts. The introduction consists of the explanation of basic concepts in this area and an explanation of BPMN notation with which business processes are modeled. The following …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: Jarmila Pavlíčková
  • Oponent: David Kadleček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45925

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika

Práce na příbuzné téma