Bc. Peter Mihal

Diplomová práce

Modelling Smart Grids Operations via Simulations

Modelling Smart Grids Operations via Simulations
Anotace:
Práca sa zaoberá oblasťou simulácie inteligentných elektrických sietí. V danej problematike sme kategorizovali najpoužívanejšie softvérové technológie, skúmané aspekty a opísali vybrané používané simulačné techniky. Následne sme implementovali dva simulačné scénáre, na ktorých sme diskutovali aspekty objavené v predošlej štúdii.
Abstract:
The thesis examines smart grid simulation area. We have categorized the most used software technologies, the most investigated aspects and finally, we described chosen simulation techniques. Next, we implemented two simulation scenarios, in which we discussed the aspects discovered in the previous study.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2019
  • Vedoucí: PhD Bruno Rossi
  • Oponent: RNDr. Stanislav Chren

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace